>

درباره استعدادگستران فرتاك نوين

شركت استعداد گستران با تكيه بر دانش فني در حوزه مديريت استعداد و با گردهم آوري منابع انسانی توانمند و برجسته بدنبال خلق ارزش و ايجاد يك پلتفرم دانش بنيان در زمينه استعداديابي و مهارت سنجي افراد در كليه سنين مبتني بر استانداردهاي ملي و بين المللي است. تيم ما بر اساس اصول مديريت كايزن، بدنبال اعتلاي فرهنگ كارگماري علمي در كشور در طي يك برنامه توسعه مداوم است و در اين راستا 6 فاز توسعه در جهت توليد محصولات و ارايه خدمات دانش بنيان را پيگيري مي نمايد.

داستان ما

Our Story

ما با هدف ايجاد يك الگوي هوشمند در شناخت استعدادها، مهارت ها و توانمندي هاي افراد كار خود را آغاز كرديم. در اين مسير با دغدغه فراواني از سوي افراد مواجه شديم كه استخدام شدن و فعاليت در يك مجموعه دولتي يا خصوصي در اغلب موارد با استعداد و توانمندي فرد هماهنگي نداشته و اغلب منجر به بهره وري پايين فرد و عدم رضايت كارفرما مي شود. سعي كرديم تا با استفاده از پارامترها و شاخص هاي كليدي يك نيم رخ شغلي- مهارتي كه بيان گر توانمندي هاي ويژه افراد متناسب با موضوع فعاليت آنها در فضاي كسب و كار باشد را به عنوان يك محصول دانش پايه ارايه دهيم.اين محصول مبتنی بر شاخص­های مهم مسیر شغلی و مبتنی بر استاندارهای تحلیل شغل است که در آن علاوه بر تاکید به وضعیت پیشرفت هر فرد شاغل يا جوياي شغل، ویژگی­های اساسی مسیر شغلی او را نیز مورد تحلیل قرار مي دهد. به طور جالب توجهي اين محصول مورد توجه کارفرمایان قرار گرفت و نمونه هاي موفقي از كارگماري علمي بدست آمد. در حال حاضر ما بدنبال توليد و توسعه محصولات خود متناسب با دغدغه هاي جامعه هدف هستيم. همچنين در زمينه بازآرايي منابع انساني و پايش سلامت كاركنان نيز افتخار ارايه خدمت به سازمان هاي دولتي و خصوصي را داريم.

كارنامه نيم رخ شغلي-مهارتي چیست و چه مزیت هایی دارد؟

خودشناسي عميق

شناسايي استعدادها، توانمندي ها و مهارت هاي فردي

قابليت ارايه در فرايند استخدامي

ارايه پتانسيل هاي فرد متناسب با موقعيت هاي شغلي

ثبت در بانك استعداد و مهارت

معرفي به كارفرمايان و متقاضيان استخدام در برنامه كارآفريني

برای داشتن كارنامه نيم رخ شغلي-مهارتي خود همین حالا اقدام کنید...

شركت استعدادگستران فرتاك نوين افتخار دارد تا براي نخستين بار در كشور، اين محصول دانش پايه را در حوزه علوم انساني به جامعه فرهيخته و برجسته ايرانيان عرضه مي نمايد.